Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

TIERRA VERDE s.r.o.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku,
spisová značka C 58245 vedená u Krajského soudu v Brně,
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,
IČ: 282 80 725, DIČ: CZ28280725,

zastoupená Martinem Dokoupilem, Tiborem Schätzelem a Janem Čillíkem (jednateli společnosti)

číslo účtu: 225093375/0600, účet vedený u Moneta Money Bank a.s.

Kontakty:

Kanceláře a doručovací adresa: Vintrovna 482/5D, 664 41 Popůvky

Vymezený čas pro komunikaci se zákazníky: pracovní dny 7:30 – 15:00 hodin

 

II. OBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran (nás jako prodávajícího a Vás jako kupujícího), které vyplývají z kupní smlouvy mezi smluvními stranami. Kupní smlouva je uzavřená na dálku prostřednictvím internetové objednávky, případně prostřednictvím elektronické pošty. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží přes náš internetový obchod umístěný na stránce tierraverde.cz

Kupujícím může být spotřebitel (§2 odst. 1 a) Zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele: fyzická osoba, která nejedná s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo podnikatel (ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele).

Pro velkoodběratele je určen specializovaný internetový obchod prodávajícího partner.tierraverde.cz. Bližší informace naleznete na tierraverde.cz/stan-se-partnerem-tierra-verde.

Zboží zakoupené prostřednictvím tohoto internetového obchodu prodávající doručuje výhradně na území České republiky.

Všeobecné obchodní podmínky, jejichž nedílnou součástí je i Reklamační řád (viz dále), tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy. Odesláním své objednávky kupují potvrzuje, že se se všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a v tomto znění je akceptuje.

Pokud se kterékoliv ustanovení kupní smlouvy stane neplatným, nepovede tato změna k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení se použijí ustanovení všeobecně závazných právních předpisů České republiky upravující otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Každá ze smluvních stran souhlasí s tím, že učiní vše k přijetí jiného ustanovení, které svým obsahem a povahou nejlépe odpovídá zamýšlenému smyslu a rozsahu původního ustanovení.

TIERRA VERDE prohlašuje, že všechny naše obaly splňují požadavky stanovené v § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb.

 

III. OBJEDNÁVKA A ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující může provést nákup v našem internetovém obchodě:

 • bez registrace formou jednorázového objednávkového formuláře
 • po předchozí registraci a přihlášením uživatelským jménem a heslem formou zjednodušené objednávky prostřednictvím uživatelského účtu bez nutnosti opakovaného zadávání zákaznických údajů. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Registrovaný zákazník může kdykoliv svou registraci zrušit zasláním požadavku na e-mail obchod@tierraverde.cz.

  Pro registrované zákazníky prodávající připravuje speciální akce, slevový ceník a další zvýhodněné podmínky nákupu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, vyplní do elektronického objednávkového formuláře požadované kontaktní údaje (není přihlášen do svého uživatelského účtu, nebo nemá-li jej zřízen), způsob doručení, způsob platby, potvrdí souhlas a seznámení s těmito obchodními podmínkami. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušní tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „ODESLAT ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU“, o čemž je kupující informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek doručit zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností oběma smluvními stranami z ní vyplývajících.

Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou pro kupujícího závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku přes e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v nabídce internetového obchodu. Prodejní cena zboží na stránkách internetového obchodu prodávajícího je vč. DPH, nezahrnuje náklady na dodání, doběrečné, případně jiný poplatek, který může být do celkové ceny započítaný. Konečná cena včetně nákladů, kterou jsou kupující povinni uhradit, bude zrekapitulována ještě před závazným odesláním objednávky. Faktura (daňový doklad o koupi zboží) bude kupujícímu zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně přiložena k zásilce. Faktura zároveň slouží i jako záruční list a v některých případech jako dodací list. Potvrzením obchodních podmínek kupující souhlasí s elektronickým zasíláním faktur a daňových dokladů.

Zvýhodněné ceny zboží jsou vždy zřetelně označené. Platnost zvýhodněné ceny zboží trvá během trvání doby uvedené u této ceny nebo do vyprodání zásob tohoto zboží. Závazná cena objednávaného zboží je cena uvedena v objednávce po vložení do košíku.

V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

   1. zálohovou platbou / převodem na účet prodávajícího

 • zálohová faktura je v příloze e-mailu s potvrzením o přijetí objednávky
 • v případě, že nebude zálohová faktura uhrazena do 7 dnů ode dne zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mail kupujícího, má tato skutečnost stejné účinky jako jednostranné odstoupení od kupní smlouvy a objednávka bude stornována

   2. dobírkou

 • kupní cenu zaplatíte přímo dopravci až při jeho doručení

   3. prostřednictvím platební brány

 • formou okamžitého bankovního převodu nebo platby kartou

   4. platbou v hotovosti nebo platební kartou

 • pouze při osobním odběru

   5. bankovním převodem

   6. fakturu s odloženou splatností je třeba uhradit na účet prodávajícího bankovním převodem do termínu splatnosti uvedeného na faktuře

Prodávající si vyhrazuje právo zpřístupnit kupujícímu některé formy platby za zboží dle formy, rozsahu a kvality vzájemné spolupráce s kupujícím.

Od 1. 3. 2017 je kupující zapojen do elektronické evidence tržeb (vztahuje se na platby v hotovosti): "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin." Účtenka bude kupujícímu v případě elektronické platby předána elektronicky.

V. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A JINÉ POPLATKY

Objednané zboží, které je internetovém obchodě označené jako dostupné, bude kupujícímu doručeno prostřednictvím dopravce na dodací adresu v rámci České republiky v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Děláme vše pro to, abychom objednávky obdržené v pracovní den do 12:00 hodin expedovali do 3 pracovních dnů. Jakmile je zboží od nás expedováno, zašleme Vám notifikační e-mail. Výjimečně může být lhůta na vychystání delší, o této skutečnosti Vás budeme případně informovat. Obvyklá doba doručení zásilek, které předáme dopravci, je 1 až 2 pracovní dny.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Objednané zboží tak bude vydáno kterékoliv osobě zdržující se na kupujícím určené dodací adrese. Takto vydané zboží se považuje za řádně doručeno.

V případě, že kupující ani jím pověřená osoba nepřevezme zboží řádně a včas nebo zboží odmítnete převzít a bude nám vráceno zpět, mám prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním zboží. Zásilku prodávající opětovně doručí jen po vzájemné dohodě.

Vlastnické právo ke zboží kupující nabude až úplným zaplacením celé kupní ceny. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

K prodejní ceně zboží uvedeného v našem internetovém obchodě se připočítává poštovné dle způsobu doručení a adresy pro doručení.

Přehled možných způsobů doručení zásilek v rámci ČR:

 • Doručení kurýrem – můžete si zvolit mezi DPD a PPL
 • Doručení do výdejního místa DPD Pickup
 • Doručení do Zásilkovny
 • Osobní odběr v Popůvkách u Brna

Ceny balného a dopravy jsou uvedeny v objednacím lístku, resp. internetovém formuláři, rovněž na internetových stránkách a kupující je tedy s nimi seznámen před konečným odesláním objednávky.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující (či jím pověřená osoba) povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující, který je registrován v našem e-shopu, odstupuje od kupní smlouvy prostřednictvím přihlášení do svého účtu. V záložce MOJE OBJEDNÁVKY vybere objednávku, poté použije tlačítko REKLAMOVAT a vyplní požadovaná pole. Prodávající obratem kupujícímu přijetí formuláře potvrdí. Pro dodržení lhůty je rozhodující datum prokazatelného odeslání oznámení.

Kupující, který není registrován v našem e-shopu, může pro odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu reklamace@tierraverde.cz nebo na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Pro dodržení lhůty je rozhodující datum prokazatelného odeslání oznámení.

Zboží spolu s průvodním dopisem musí být vráceno do 14 dnů ode dne oznámení na adresu: TIERRA VERDE s.r.o., Vintrovna 482/5D, 664 41 Popůvky. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které kupující zašle zpět na dobírku.

Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí všechny platby, které kupující uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlacinější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí (v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží).

Po doručení zboží zpět prodávajícímu bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis), který bude kupujícímu zaslán e-mailem a který je třeba potvrdit a doručit zpět prodávajícímu. Peníze budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od doručení potvrzeného dobropisu bezhotovostně na účet, který kupující uvedl, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků a zároveň nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (včetně nákladů na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty) s výjimkou nákladů na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy z důvodu oprávněné reklamace (viz Reklamační řád).

Od kupní smlouvy nemůže kupující odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména se jedná o případy:

 • zboží v uzavřeném (zapečetěném) obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

Pokud se tak jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

VII. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména z ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a těmito obchodními podmínkami, resp. Reklamačním řádem.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z titulu záruky za jakost, tedy uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. U spotřebního zboží však je v případě, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby. Pokud datum spotřeby uvedeno je lhůta se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Bližší informace a přesné podmínky najdete v části Reklamační řád.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů kupujícího zpracovávaných v rámci internetového obchodu dle těchto podmínek a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je prodávající.

Získání a zpracování osobních údajů nezbytných pro uzavření a splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi kupujícím a prodávajícím je realizováno na základě článku 6 odst. 1, písm. b) GDPR. V souvislosti s provozem internetového obchodu je prodávající povinen také zpracovávat Vaše osobní údaje k tomu, aby dodržel veškeré s tím související zákonné povinnosti (zejména vedení účetní a daňové evidence), a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Právním základem takového zpracování je splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje, dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Prodávající uchovává osobní údaje v takovém případě po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a dále po dobu stanovenou zvláštními zákonnými předpisy, a to nejdéle po dobu 10 let od splnění smlouvy.

V případě nákupu prostřednictvím internetového obchodu je prodávající oprávněn v této souvislosti získanou emailovou adresu, popř. telefonní číslo, použít k zasílání obchodních sdělení s nabídkou obdobného zboží či služeb, případně pro zlepšení uživatelského komfortu kupujících v rámci internetového obchodu, a to zejména zjišťováním spokojenosti kupujících. Právním základem zpracování osobních údajů pro zefektivnění prodeje a zlepšování služeb prodávajícího je v tomto případě oprávněný zájem prodávajícího dle článku 6 odst. 1, písm. e) GDPR. Proti tomuto zpracování, které je časově omezeno na dobu jednoho roku od posledního nákupu, může kupující kdykoli jednoduše i při zaslání každé jednotlivé zprávy uplatnit námitku a tím bez dalšího zamezit dalšímu použití svých údajů pro tento účel.

Osobní údaje získané na základě souhlasu kupujícího uděleného prodávajícímu při registraci v internetovém obchodě (uživatelský účet) bude prodávající zpracovávat na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Osobní údaje kupujícího včetně informací o jednotlivých objednávkách a využívání internetového obchodu budou v takovém případě zpracovávány až do odvolání souhlasu, což může kupující učinit kdykoli prostřednictvím výše uvedených kontaktů, aniž by tím bylo dotčeno zpracování, které již bylo provedeno na základě tohoto souhlasu. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího na základě jeho souhlasu dle toho odstavce je vytvoření a další použití uživatelského účtu kupujícího, který usnadní kupujícímu nákup v internetovém obchodě a případné získání dalších výhod určených pro takto registrované kupující.    

Osobní údaje bude prodávající zpracovávat také v případě, pokud se kdokoli přihlásí v rámci internetového obchodu k odběru newsletteru (viz dále). Osobní údaje kupujícího budou v takovém případě také zpracovávány až do odvolání souhlasu, což může kupující učinit kdykoli prostřednictvím výše uvedených kontaktů nebo i jednoduchým způsobem v rámci každé jednotlivé zprávy, aniž by tím bylo dotčeno zpracování, které již bylo provedeno na základě tohoto souhlasu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele (jako např. dodavatelé účetních či marketingových služeb) nebo je předat v nezbytném rozsahu dalším správcům (jako např. doručovatelé).

V souvislosti s výše popsaným zpracováním osobních údajů má kupující za podmínek blíže uvedených v článku 15 až 22 GDPR příslušná práva, a to především právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu či jejich doplnění. Dále má kupující také právo na omezení zpracování osobních údajů či jejich výmaz a také právo na přenesení osobních údajů. Kupující má také právo vznést námitku proti zpracování a případně podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud má za to, že došlo při zpracování osobních údajů k porušení GDPR.

Na veřejných akcích pořádaných TIERRA VERDE můžeme pořizovat fotografie a audiovizuální záznamy takové povahy, abychom zachytili atmosféru akce. Fotografie a videa můžeme použít k interním účelům, případně propagačním účelům (na našem webovém rozhraní, sociálních sítích, propagačních materiálech). V případech, kdy může být zachycena Vaše podobizna na fotografii či audio záznamu, se ptáme dopředu na Váš souhlas. V případě vašeho nesouhlasu s výše uvedeným nám prosím tento nesouhlas sdělte na e-mail info@tierraverde.cz.

IX. ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Přibližně jednou měsíčně může zasílat prodávající svůj newsletter s informacemi o svém zboží a novinkách pro ekologickou domácnost. Z odběru newsletteru je možné se kdykoli přes odkaz uvedený na konci zprávy odhlásit. V souvislosti se zasílám newsletterů je prodávající oprávněn zpracovat na základě souhlasu kupujícího jeho osobní údaje kupujícího, které za tímto účelem poskytne či jinak zpřístupní prodávajícímu, a to za podmínek dle předchozího článku. Aby prodávajícíí mohl vylepšovat a přizpůsobovat obsah newsletteru individuálním potřebám jednotlivých adresátů, tak je oprávněn zpracovávat také údaje o jejich chování při čtení jednotlivých zpráv, které jim zasílá jako např. čas otevření zprávy, údaje o zařízení použitém ke čtení zpráv (zejména operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze), IP adresu a další technické parametry.

X. ORGÁN DOZORU A ADR

Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího vůči kupujícímu (spotřebiteli) provádí

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Třída kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno

Telefon: +420 545 125 939
Fax: +420 296 366 236

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

Věcně příslušným subjektem je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může pro uvedené případy rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platném a účinném znění uvedeném na stránkách internetového obchodu tierraverde.cz v den odeslání závazné objednávky, jako i cenu objednaného zboží včetně nákladů na doručení, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuté jinak.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. V případě, kdy smlouva mezi prodávajícím a kupujícím dlouhodobě zavazuje kupujícího k odběru opětovného plnění stejného druhu, zašle prodávající v této souvislosti oznámení o změně obchodních podmínek kupujícímu na e-mailovou adresu, resp. jiný kontakt kupujícího a zveřejní nové znění obchodních podmínek alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nového znění obchodních podmínek na webové stránce. Kupující je oprávněn z důvodu změny obchodních podmínek odstoupit, a to do 21 dnů ode dne doručení oznámení o chystané změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu kupujícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a GDPR.

Veškeré Vaše podněty a stížnosti můžete sdělit osobně nebo písemně na naši doručovací adrese, případně telefonicky nebo formou e-mailu na adrese info@tierraverde.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 22. 5. 2024.

Výhody registrace