Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………

Bydliště:               ……………………………………………………………………………………………

E-mail, telefon:    ……………………………………………………………………………………………

Prodávající:

TIERRA VERDE s.r.o., IČO: 282 80 725, DIČ: CZ28280725, se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno.

Adresa pro vrácení zboží: TIERRA VERDE s.r.o., Vintrovna 482/5d, 664 41 Popůvky

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne …………………… jsem si na vašich internetových stránkách www.tierraverde.cz objednal/a zboží s číslem objednávky …………………………………… v hodnotě …………………… Kč. Objednané zboží jsem obdržel/a dne ………………… .

Využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká tohoto zboží:

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

Žádám o vrácení kupní ceny ve výši ……………………………….…………… Kč na můj bankovní účet číslo ………………………………………………….…………….. nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží.

Beru na vědomí, že prodávající není povinen vrátit kupní cenu, pokud není zboží součástí zásilky o odstoupení od smlouvy, až do doby, dokud není doručeno prodávajícímu nebo kupující neprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Beru na vědomí, že v rámci odstoupení od smlouvy nesu náklady nutné na vrácení zboží prodávajícímu.

Přílohy:1. Doklad o koupi zboží

Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………………….

V …………………………………………….. dne ………………………………..

Podpis kupujícího: …………………………………………………….………….

Informace pro prodávajícího

(vyplní prodávající)

Podání odstoupení:          ……………………………………………………………………………………………

Doručení odstoupení:      ……………………………………………………………………………………………

Doručení zboží:               ……………………………………………………………………………………………

Datum vrácení peněz:     ……………………………………………………………………………………………

Interní číslo odstoupení: ……………………………………………………………………………………………

V …………………………………………….. dne ………………………………..

Podpis prodávajícího: …………………………...…………………….………….

Výhody registrace