Čisticí prášek na menstruační kalíšek (200 g)
Použití produktu Čisticí prášek na menstruační kalíšek

Čisticí prášek na menstruační kalíšek (200 g)

Přípravek pro snadnou údržbu menstruačního kalíšku (dříve Gaia Magic Touch), odstraňuje zabarvení i případný zápach. Zároveň je šetrný k životnímu prostředí a biologicky rychle odbouratelný. Neobsahuje chlór.

Více o produktu
Velikost balení
Skladem
139 Kč
Čisticí prášek na menstruační kalíšek
  139 Kč

Popis produktu

Co je to a jak to funguje

I když kalíšek poctivě vyvařujete, může po čase změnit barvu. Prášek na bázi sody bicarbony a perkarbonátu kalíšek dokonale vyčistí, aby vám mohl sloužit dlouhé roky. 

Jak se používá

  • Pravidelně po každém cyklu: Přiveďte k varu asi 300 ml vody, přidejte lžičku prášku a do roztoku ponořte celý menstruační kalíšek. Vařte několik minut. Pozor, ať se voda nevypaří. Kontakt se suchým rozpáleným povrchem pomůcku nenávratně poškodí. Po vyvaření kalíšek důkladně omyjte čistou vodou.
  • V případě zabarvení kalíšku a starých skvrn: Přiveďte k varu 300 ml vody a odstavte. Přidejte polévkovou lžíci čisticího prášku a kalíšek ponořte do vody. Nechte působit několik hodin (nejlépe přes noc). Poté kalíšek pečlivě umyjte čistou vodou.

K produktu doporučujeme dokoupit

Složení

 > 30 % peruhličitan sodný, > 30 % hydrogenuhličitan sodný

Eco Garantie'

Certifikát Ecogarantie

Obdrželi jsme mezinárodně uznávaný certifikát Ecogarantie, který zaručuje, že naše produkty splňují přísné ekologické požadavky.

Více o certifikátu

Ostatní informace/bezpečnost

Bezpečnostní texty

Obsahuje 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku.

NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

V případě požáru: K uhašení použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C.

Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Bezpečnostní značky (piktogramy)
Země původuČeská republika
Výhody registrace