Urychlovač kompostu
Obrázek produktu není dostupný

Urychlovač kompostu

Tento produkt se již neprodává.
Použijte urychlovač kompostu pro nastartování a urychlení kompostovacího procesu. Více o produktu

Popis produktu

Použijte urychlovač kompostu pro nastartování a urychlení kompostovacího procesu. Bezpečnostní opatření: Obsahuje alfa-amyláza; proteinasa, Bacillus subtilis metallo. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Složení

alfa-amyláza; proteinasa, Bacillus subtilis metallo.

TIERRA VERDE radí

Máte dotaz k produktu?ZEPTAT SE

Ostatní informace/bezpečnost

Bezpečnostní texty Může vyvolat alergickou reakci. Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Podobné produkty

Výhody registrace